Konkurs plastyczny pt. „Szkoła im. Armii Krajowej w Jabłonnie za 100 lat”.

Data: 12.10.2020 r., godz. 16.30    58
„Szkoła im. Armii Krajowej w Jabłonnie za 100 lat”.
W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Szkoła im. Armii Krajowej w Jabłonnie za 100 lat”. Adresowany był do uczniów klas II i III. Celem konkursu było m. in. utrwalenie i przechowanie unikalnych cech związanych z przeszłością i wizją przyszłości naszej szkoły a także pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej uczniów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką.
Prace uczniowie składali do piątku 2 października. W dniu 5 października koordynatorzy konkursu zapoznali się z pracami i dokonali ich oceny. Laureaci konkursu na poziomach klas:
Klasy II
1. Jakub Kalisz kl.2c
2. Igor Goźliński kl.2c
3. Krystian Sztyber kl.2d
Klasy III
1. Hubert Heinrich kl.3a
2. Hanna Siwonia kl.3c
3. Julia Kicka kl. 3e
Laureatom gratulujemy!