SZKOŁA PAMIĘTA o tych, którzy odeszli i za którymi tęsknimy.

Data: 31.10.2020 r., godz. 19.00    106
SZKOŁA PAMIĘTA
Prace wykonane przez dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną.
Anna Frankowska