Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty...

Data: 15.10.2021 r., godz. 10.15    142
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej...
„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”.
(A. Einstein)


Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę nastawioną na harmonijny rozwój ucznia, inspirującą i zachęcającą do samodzielnych, głębszych poszukiwań.
Dziękuję za zaangażowanie włożone w czasie zdalnej edukacji, z którą przyszło nam się zmierzyć w ubiegłym roku. Kształcenie na odległość było dla nas wszystkich zupełnie nową i niecodzienną sytuacją.
To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć i znajduje w nim swoje miejsce. Drodzy nauczyciele koleżanki i koledzy za wasze oddanie pracy, która wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również siły oraz odwagi.
Dziękuję za wspomaganie pracy szkoły pracownikom administracji szkolnej i pracownikom obsługi.

Jolanta Braun
dyrektor szkoły