Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Data: 24.06.2022 r., godz. 19.00    658
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
szybko minęło te kilka lat.
Każdy z nas pewnie łezkę uroni,
zanim odejdzie w daleki świat!Dla uczniów klas ósmych ostatni dzwonek zabrzmiał 24 czerwca o godzinie 8.30. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęło się od podziękowań ze strony Pani Dyrektor Jolanty Braun, Pana Wójta Jarosława Chodorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wojciecha Nowosińskiego, Radnego Pana Adama Piątkowskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Moniki Twardowskiej. Następnie wręczono Nagrodę Wójta dla Krzysztofa Jeremina i Igi Kaczyńskiej. Nagrodę Rady Gminy otrzymali Krzysztof Jeremin i Władysław Siwionia. Pani Dyrektor Jolanta Braun i wychowawcy klas ósmych wręczyli nagrody książkowe i stypendia dla uczniów wyróżniających się w w nauce. Pan Piotr Bachurski przekazał nagrody sportowe dla uczniów, którzy odnieśli sukcesy sportowe. Nagrody sportowe ufundowało #7level.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 8e i 8c pod opieką Pani Marty Pol, Pani Elżbiety Dąbkowskiej-Mikos, Pani Barbary Grzywińskiej. O oprawę muzyczną zadbała Pani Anna Sadkowska wraz z chórem szkolnym. Dekoracją zajęła się Pani Monika Dybalska oraz nauczyciele świetlicy. Nad pocztem sztandarowym czuwał Pan Marcin Praga.
24 czerwca ostatni dzwonek o godzinie 10:30 usłyszeli uczniowie klas 1-3 . Natomiast o 12:00 zadzwonił ostatni dzwonek dla klas 4-7. Na uroczystym zakończeniu roku zostały rozdane nagrody dla sportowców ufundowane przez Centrum wspinaczkowe #7level.
Pani dyrektor Jolanta Braun pogratulowała uczniom wspaniałych wyników, podziękowała za wkład pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom za współpracę w tym roku szkolnym. Wychowawcy rozdali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Życzymy wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji!