PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Data: 15.09.2023 r., godz. 20.00    218
PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z propozycją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024.
Wszelkie Państwa propozycje lub uwagi proszę kierować na adres: m.ceckowska@spjablonna.edu.pl 
do dnia 22.09.2023 r.

PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO