Uczniowie klasy 3a biorą udział w akcji edukacyjnej pt. „Dzieci uczą rodziców”...

Data: 04.02.2020 r., godz. 18.00    316
„Dzieci uczą rodziców”
Uczniowie klasy 3a biorą udział w akcji edukacyjnej pt. „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W trakcie zajęć dzieci poznają najważniejsze zasady bezpieczeństwa w domu i poza nim oraz podczas ferii zimowych.
Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.