Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego na projekt znaczka papieskiego.

Data: 18.05.2020 r., godz. 19.00    536
konkursu plastycznego na projekt znaczka papieskiego