Patron Szkoły

Liczba odwiedzających: 9269
Armia Krajowa (AK) powstała z PZP (Polski Związek Powstańczy), SZK (Siły Zbrojne w Kraju), Konspiracyjna organizacja wojskowa, ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze Państwa Polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. Stanowiła integralną część Sił Zbrojnych RP.
Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 wrześni 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski w utworzony 13 listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała W. Sikorskiego, na Armię Krajową.
Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej.
Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.
Armią Krajową dowodzili generałowie: S. Rowecki "Grot", T. Komorowski "Bór", L. Okulicki "Niedźwiadek"


Izba Pamięci
Izbę Pamięci poświęconą Patronowi Naszej Szkoły uczniowie i goście mogą zwiedzać w sali historycznej nr 115. W gablotach wyeksponowano pamiątki Żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli na terenach Jabłonny i okolic w czasie II wojny światowej.

Opiekun Sali
Nauczyciel historii i społeczeństwa
Pani Barbara Grzywińska