PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Data: 11.09.2020 r., godz. 19.00    Liczba odwiedzających: 516
Szanowni Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z propozycją programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2020/21.
Dziękujemy za ewentualne uwagi.