Konkurs na projekt maskotki Gminy Jabłonna

Data: 04.05.2021 r., godz. 13.28    Liczba odwiedzających: 182


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt maskotki Gminy Jabłonna
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałych w Gminie Jabłonna lub uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie gminy.
Jego celem jest wyłonienie najlepszego i najbardziej oryginalnego projektu maskotki. Powinna ona odwoływać się do kultury, tradycji i klimatu regionu oraz być identyfikowana z gminą. Maskotka, która powstanie na podstawie zwycięskiego projektu, będzie towarzyszyć pracownikom Urzędu podczas wszelkiego typu wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Jej postać może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji Urzędu w druku oraz formach elektronicznych itp.

Projekty można składać do 19 maja 2021 r. - osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą na adres:


Urząd Gminy Jabłonna

ul. Modlińska 152

05-110 Jabłonna


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja 2021 r.

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Załączniki:

Regulamin konkursu
Zał. 1 - Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie
Zał. 2 - Metryczka pracy