REKRUTACJA_2021/2022_legionowski

Data: 11.05.2021 r., godz. 16.30    Liczba odwiedzających: 91
Drodzy uczniowie klas VIII

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. System do tego przewidziany ma ograniczone możliwości przeszukiwania, np. nie można wylistować szkół w kilku dzielnicach jednocześnie lub wybrać jednocześnie technikum i liceum.

Z uwagi na trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia, portal http://www.wybieramszkole.pl/ zaktualizował ofertę szkół warszawskich na zgodną z oferta umieszczoną w elektronicznym systemie rekrutacji.

Wszystkim kandydatom biorącym udział w elektronicznej rekrutacji, proponujemy aby na portalu http://www.wybieramszkole.pl/ obliczyć swoje punkty, sprawdzić swoje szanse i stworzyć swoją listę TOP-KLAS. Można również sprawdzić jaki był w poprzednim roku próg punktowy w analogicznej klasie, a jaki przedział punktowy w szkole. Na portalu można przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne i sprawdzić swoje szanse w rekrutacji.

Możliwości wyszukiwania i przeglądania klas/szkół są duże, można wyszukiwać, np.:

- wg lokalizacji,

- wg typu oddziału,

- wg przedmiotów rozszerzonych,

- wg języków obcych.

Warto również sprawdzić czy do wybranej klasy są dodatkowe sprawdziany oraz jakie przedmioty są punktowane.

Zapraszam do zapoznania się w Ulotką i odwiedzenia strony: www.wybieramszkole.pl

Wybieramy szkołęZ życzeniami trafnych wyborów.

Dorota Janusz

Fundacja Green Island