II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zbliża się wielkimi krokami.

Data: 14.10.2021 r., godz. 09.22    Liczba odwiedzających: 216
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie wraz ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza Was do wzięcia udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości!
Termin zgłoszeń: 20 października 2021 r. Uczniowie mogą zgłaszać się samodzielnie. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie https://iws.gov.pl/olimpiada/.
Pierwszy etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu online.
Nagrody:
I Miejsce – 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),
II Miejsce – 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych),
III Miejsce – 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)
oraz indeks umożliwiający rozpoczęcie studiów bądź dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na studia.
Dla najlepszych uczestników III etapu przewidziane są nagrody wyróżniające w wysokości po 500 złotych.

Serdecznie zapraszamy!