Nabór do projektu „Granty PPGR”

Data: 25.10.2021 r., godz. 19.00    Liczba odwiedzających: 136
Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionym naborem do projektu „Granty PPGR”, którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do Internetu i sprzętu komputerowego, zachęcamy mieszkańców Gminy Jabłonna do złożenia dokumentacji aplikacyjnej do ww. projektu. Wsparcie przeznaczone jest dla rodzin popegeerowskich, dla dzieci oraz wnuków byłych pracowników PGR.

W ramach dofinansowania można otrzymać:

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, laptop, tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem
Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.
Prawidłowo wypełnione oraz czytelnie podpisane dokumenty (oświadczenie, wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) można składać poprzez skrzynkę podawczą w Urzędzie Gminy Jabłonna, czynną cała dobę, w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna oraz w sekretariatach szkół na terenie Gminy Jabłonna w terminie do 2 listopada 2021 r.

UWAGA! Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GRANTY PPGR”

Zakupiony sprzęt komputerowy będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia z uwzględnieniem następujących warunków:

Uczestnik projektu/rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
Uczestnik projektu/rodzic zobowiąże się do każdorazowego okazania sprzętu do oględzin pracownikowi Urzędu Gminy Jabłonna w okresie monitorowania utrzymania efektów projektu (2 lata)
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr