Przypomnienie o konkursie plastycznym dla dzieci #Moja Niepodległa PIĘKNA OJCZYZNA"

Data: 25.10.2021 r., godz. 19.43    Liczba odwiedzających: 174
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że jeszcze do 2 listopada br. można zgłaszać prace w konkursie plastycznym dla dzieci #MojaNiepodległa PIĘKNA OJCZYZNA”.
Konkurs, który zorganizowany został w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ma zachęcić najmłodszych mieszkańców Gminy Jabłonna do włączenia się w świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc, w których mieszkamy,
promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
Praca konkursowa to ilustracja obrazująca temat „#MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna". Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną
będą elementy nawiązujące do walorów i historii Gminy Jabłonna. Praca wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie. Format prac A4 lub A3.
Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Efektem końcowym będzie prezentacja nagrodzonych prac na wystawie zorganizowanej w ramach gminnych
obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stronie internetowej i mediach społeczności.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Regulamin konkursu