Projekty realizowane przez Gminę Jabłonna

Data: 07.02.2020 r., godz. 18.00    Liczba odwiedzających: 334
Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie naszych dzieci Gmina Jabłonna kolejny rok realizuje program ”Profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”. Celem programu jest nie tylko ograniczenie zachorowalności na próchnicę, ale co równie istotne, podniesienie świadomości dzieci i rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych oraz żywieniowych.

Kolejnym ważnym projektem skierowanym do młodych mieszkańców jest poszerzenie wsparcia w zakresie uzależnień (substancje psychoaktywne, internet, gry, zakupy, zaburzenia odżywiania, inne behawioralne). W ramach działalności Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny w Jabłonnie został zatrudniony psycholog diagnosta specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zachęcamy do korzystania z projektów finansowanych przez Gminę Jabłonna.


Szczegółowe informacje na plakacie oraz stronie www.jablonna.pl zakładka ZDROWIE.


Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Jabłonna