Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci #MojaNiepodległa PIĘKNA OJCZYZNA"

Data: 15.09.2022 r., godz. 15.40    Liczba odwiedzających: 56
Szanowni Państwo,

Przygotowując się do obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina Jabłonna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci #MojaNiepodległa PIĘKNA OJCZYZNA”, który ma zachęcić najmłodszych mieszkańców Gminy Jabłonna do włączenia się w świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc, w których mieszkamy, promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Praca konkursowa to ilustracja obrazująca temat „#MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna". Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną będą elementy nawiązujące do walorów i historii Gminy Jabłonna. Praca wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie. Format prac A4 lub A3.

Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Efektem końcowym będzie prezentacja nagrodzonych prac na wystawie zorganizowanej w ramach gminnych obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stronie internetowej i mediach społeczności.

Na prace czekamy do 31 października 2022 r. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1)Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej

Urząd Gminy JabłonnaPlakat
Regulamin
Zgoda