Od 19.09.2022 r. (poniedziałek) na zajęcia lekcyjne stacjonarne wracają klasy 5b, 5c wg obowiązującego planu lekcji.

Data: 16.09.2022 r., godz. 17.40    Liczba odwiedzających: 82
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Od 19.09.2022 r. (poniedziałek) na zajęcia lekcyjne stacjonarne wracają klasy 5b, 5c wg obowiązującego planu lekcji.
Proszę o zapoznanie się z przydziałem sal i wejściami do szkoły.
VB sale lekcyjne poda wychowawca przez e-dziennik - wejście dla klas starszych
VC sala 13g wejście dla klas starszych
O wszelkich zmianach dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Jolanta Braun
Dyrektor Szkoły
Jabłonna, 16.09.2022