Podsumowanie ankiety o kulturze przeprowadzonej w 10 szkołach (klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) działających na terenie powiatu legionowskiego

Data: 12.01.2020 r., godz. 16.00    272
Podsumowanie ankiety o kulturze
Debata młodzieżowa o kulturze - podsumowanie ankiety