Podręczniki

Liczba odwiedzających: 3667
W roku szkolnym 2020/2021 podręczniki dla klas I – VIII OBJĘTE SĄ DOTACJĄ MEN.

Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego. Ćwiczenia otrzymują nieodpłatnie i bezzwrotnie.

Materiały pomocnicze dla oddziałów przedszkolnych (materiały będą dostępne we wrześniu) oraz podręcznik do religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie będą mogły być zakupione ze środków dotacji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.