Konkursy

Liczba odwiedzających: 1624
Powiatowy konkurs matematyczny
I etap - 26.02.2020 r. godz. 9:00
II etap - 29.04.2020 r. godz. 9:00 (SP nr 8 Legionowo)


Zapisy u nauczycieli matematyki do 7.02.2020 r

Zapraszamy do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. "Póki nie jest za późno"
Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.
Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 3 kwietnia 2020 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca 2020 r. w czasie XVI sesji edukacyjnej pt. Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum.
Zgłoszenia do konkursu kierujemy do pani Barbary Grzywińskiej - nauczyciela historii /s.115g/

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia
Formularz sprawozdania

Ogólnopolskiego Konkursu "Cześć, Europo!"
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje nauczyciel historii pani Barbara Grzywińska /s.115g/


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2019/2020
1. Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2019/2020
2. Regulamin
3. Zgoda rodzica

Konkurs "Nasza szkoła"
1. Regulamin konkursu i zgoda

Międzynarodowy konkurs Informatyczny - Bóbr Junior
12 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs
13 listopada godz. 12:00 - 13:00 kl. 7-8
14 listopada godz. 12:00 - 13:00 kl. 4-6
Aktualności o konkursie