Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 6246
PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząc
y – Monika Twardowska
Zastępca- Hanna Drewnik
Skarbnik – Aleksandra Suterska
Sekretarz – Sandra Walasiewicz
Członkowie – Gaspar Janiszewski, Piotr Paluch

Na rachunek bankowy Rady Rodziców: 82 8013 1016 2002 0536 5714 0001,

Z zaznaczeniem nazwiska i klasy dziecka.

DEKLARACJA WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022

Zebranie RR - 23.09.2021
Facebook: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.