Stołówka

Liczba odwiedzających: 11755
Zapisy na obiady w roku szkolnym 2020/2021

Koszt całego obiadu ucznia wynosi: 3,50 zł .


Za obiady można płacić przelewem na konto: BS 0/JABŁONNA 60 8013 1016 2002 0529 5314 0005


 
Wniosek o zwolnienie z opłat

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2020/2021

Numery alergenów występujących w posiłkach.
tel. 508 693 489 - do kontaktów z intendentem w sprawie odpisu dziecka z obiadu.

adresu email: intendent@sp-jablonna.pl do kontaktów intendenta z rodzicami.