Świetlica

Liczba odwiedzających: 5975
Szanowni Rodzice,
Rok szkolny 2020/21 zaczynamy w szczególnej sytuacji pandemii Covid-19. Świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/21 będzie czynna w godzinach 7:00-17:00.
Oznacza to zmiany organizacyjne, wzmożony reżim sanitarny i obostrzenia wynikające z wymagań sanitarnych. Zajęcia lekcyjne dla każdego oddziału prowadzone będą w jednej sali, po pierwszej zmianie sale są dezynfekowane i dopiero wchodzi następna klasa (druga zmiana). Takiego rozwiązania ze względów lokalowych, nie jesteśmy w stanie wdrożyć w świetlicy szkolnej. Będą to również grupy zmianowe lecz międzyklasowe.
Może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie, zgodnie z reżimem sanitarnym przyjąć wszystkich dzieci do świetlicy.

Z wyrazami szacunku
Kierownik świetlicy szkolnej
Monika Wendolf


Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1700.

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Oświadczenie

Upoważnienie do odbioru ze świetlicy

Karta zajęć pozalekcyjnych