Egzamin ósmoklasisty

Liczba odwiedzających: 1648
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin ósmoklasisty 2020

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz.9:00Rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Załącznik do zarządzenia - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.
dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty


Informacja MEN, próbny egzamin ósmoklasisty od 30.03.2020 do 01.04.2020