Konkurs Urzędu Miasta i szkoły Giganci Programowania- Termin nadsyłania prac 14.05.2021

Data: 10.05.2021 r., godz. 09.20    Liczba odwiedzających: 215

Konkurs: Architekci przyszłości "Minecraft"

Organizator Urząd Miasta Legionowo, partner konkursu Szkoła Giganci Programowania Sp z o. o.

Nagrody
1. miejsce - kurs programowania dla dzieci – wybrany poziom o wartości 325 zł;
2. miejsce - kurs programowania dla dzieci – wybrany poziom o wartości 280 zł;
3. miejsce - kurs programowania dla dzieci – wybrany poziom o wartości 260 zł;


Organizator przewiduje również Nagrodę Publiczności. Laureatem zostanie uczestnik, którego praca uzyska największą liczbę głosów w otwartym głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Legionowo: legionowo.pl., na której zostaną umieszczone wszystkie prace w losowej kolejności, bez podawania danych autora, w celu przeprowadzenia głosowania na Nagrodę Publiczności.

Kto może wziąć udział?
Każde dziecko w wieku 7-13 lat mieszkające w Legionowie i na terenie powiatu legionowskiego.

Uczestnik biorący udział w Konkursie przesyła pracę na adres email: kultura@um.legionowo.pl.
Co to za praca?
1) Stwórz w Minecraft swoją wizję Legionowa przyszłości, przestrzeń kojarzącą się z Legionowem. Może to być budowla, pomnik, park lub inne wybrane miejsce. Zrób 2 zrzuty ekranu swojego projektu, podpisz, co przedstawia i wyślij na adres:
kultura@um.legionowo.pl.
Zrzuty mają być zapisane jako plik graficzny w formacie jpg, png, bmp
2) e-mail musi być opatrzony metryczką dziecka (Uczestnika) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna, telefon do kontaktu;
3) e-mail musi zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na publikację i dalsze wykorzystanie prac uczestnika przesłanych na Konkurs.

Termin nadsyłania prac 14.05.2021


Prace konkursowe wraz z oświadczeniem, na podany wyżej adres (kultura@um.legionowo.pl) wysyłają rodzice wraz z dzieckiem.

Informację o wzięciu udziału przez dziecko w konkursie wysyłają również do szkolnego koordynatora tego konkursu, pani Justyny Kalinowskiej, na adres: j.kalinowska@spjablonna.edu.pl. W wiadomości podają imię i nazwisko dziecka oraz klasę. W temacie należy wpisać "Architekci przyszłości" w Minecraft. Będziemy walczyć o największą liczbę osób biorących udział w konkursie.

Regulamin konkursu